Municipal Assembly - List of Members

Name Function Elected member of Phone Email
Mgr. Ivana Cabrnochová Conseiller Municipal SZ 724 040 285 ivanac@praha10.cz
Ing. Jana Čunátová District Municipal Assembly Member KSČM   janac@praha10.cz
Doc. Ing. Petr David, Ph.D. Deputy Mayor ANO 2011 267 093 442 david@praha10.cz
Karel Duchek District Municipal Assembly Member koalice VLASTA 603 265 686 duchek@praha10.cz
Mgr. et Mgr. Pavlina Hájková District Municipal Assembly Member TOP 09   hajkova@praha10.cz
Mgr. Tereza Hauffenová District Municipal Assembly Member ANO 2011   hauffenova@praha10.cz
Mgr. Jana Holcová District Municipal Assembly Member TOP 09   holcova@praha10.cz
Renata Chmelová District Municipal Assembly Member koalice VLASTA 724 022 964 chmelova@praha10.cz
JUDr. PhDr. Oldřich Choděra District Municipal Assembly Member ODS 224 215 350 chodera@praha10.cz
MUDr. Markéta Jirásková District Municipal Assembly Member ODS 267 093 224 jiraskova@praha10.cz
Ing. Robert Keller District Municipal Assembly Member ANO 2011   keller@praha10.cz
JUDr. Radmila Kleslová Mayor ANO 2011 267 093 448 radmilak@praha10.cz
Bc. Jana Komrsková District Municipal Assembly Member SZ 605 205 770 komrskova@praha10.cz
JUDr. Lubomír Ledl District Municipal Assembly Member KSČM 603 362 454 ledl@praha10.cz
Ing. Dagmar Lešenarová Conseiller Municipal ANO 2011 267 093 282 lesenarova@praha10.cz
Bc. Radek Lojda District Municipal Assembly Member TOP 09   lojda@praha10.cz
JUDr. Magdaléna Lukovičová District Municipal Assembly Member ANO 2011 728 959 416 lukovicova@praha10.cz
Mgr. Pavel Mareš District Municipal Assembly Member koalice VLASTA 721 285 237 mares@praha10.cz
Ing. Milan Maršálek District Municipal Assembly Member koalice VLASTA   marsalek@praha10.cz
Ing. Martin Moravec District Municipal Assembly Member koalice VLASTA 603 278 278 moravecm@praha10.cz
Ing. Jan Moravec, Ph.D. Deputy Mayor TOP 09   moravecj@praha10.cz
Mgr. Milan Mraček District Municipal Assembly Member koalice VLASTA 725 833 929 mracek@praha10.cz
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. District Municipal Assembly Member koalice VLASTA   muller@praha10.cz
Ing. Michal Narovec District Municipal Assembly Member TOP 09   narovec@praha10.cz
Ing. Jindřich Nepevný District Municipal Assembly Member ANO 2011 720 114 000 nepevny@praha10.cz
Ing. Vladimír Novák 1st Deputy Mayor ČSSD 267 093 446 vladimirn@praha10.cz
Hana Nováková District Municipal Assembly Member ČSSD   novakova@praha10.cz
Ing. Tomáš Pek, S.E. District Municipal Assembly Member TOP 09   pek@praha10.cz
Kateřina Peštová District Municipal Assembly Member ČSSD 267 093 245 katerinap@praha10.cz
Bc. Markéta Petrová, MBA District Municipal Assembly Member Nezávislí pro Prahu 10 - hnutí pro lepší desítku 775 018 525 petrova@praha10.cz
Mgr. Ondřej Počarovský District Municipal Assembly Member TOP 09 233 355 459 pocarovsky@praha10.cz
Lukáš Rázl District Municipal Assembly Member ČSSD   razl@praha10.cz
Ing. Milan Richter District Municipal Assembly Member ODS   milanr@praha10.cz
PhDr. Olga Richterová District Municipal Assembly Member koalice VLASTA 774 153 361 richterova@praha10.cz
Ing. Jan Šnajdr District Municipal Assembly Member TOP 09   snajdr@praha10.cz
Jaroslav Štěpánek Conseiller Municipal ANO 2011   stepanek@praha10.cz
Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D District Municipal Assembly Member SZ 774 252 957 vavra@praha10.cz
Jiřina Vondráková Conseiller Municipal ČSSD 724 040 845 vondrakova@praha10.cz
Mgr. Bohumil Zoufalík Conseiller Municipal Nezávislí pro Prahu 10 - hnutí pro lepší desítku 267 312 513 bohumilz@praha10.cz